קהילת Ed.il, המכון הישראלי לחדשנות ע"ר | אבן גבירול 30, Wework תל אביב 

קריטריונים לשיפוט

             קריטריון                          ציון

 

יכולת ליישם את הפתרון לטווח ארוך                40%

 

עומק השימוש בנתונים שהוצבו                        15%

 

מידת חדשנות ומקוריות                                   15%

 

אתגרי UX/UI או                                             15%       אתגר מחקרי 

 

רמת הבשלות של הפתרון                                15%